Jesteś tutaj

41. Ogólnopolski Zlot KG PTTK

2022
Maj
12
czwartek
Data:
czwartek, Maj 12, 2022 - 00:00 do niedziela, Maj 15, 2022 - 00:00
Miejsce:
Nowy Sącz

Regulamin 41. Ogólnopolskiego Zlotu Klubów Górskich PTTK „Nowy Sącz 2022”

Organizatorzy

 • Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie https://gniezno.pttk.pl/
 • Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. Tadeusza Hanelta w Gnieźnie 

Współorganizatorzy

Komitet Organizacyjny Zlotu

Cele Zlotu

 • popularyzacja turystyki górskiej,
 • poznawanie walorów turystycznych i krajoznawczych Ziemi Sądeckiej,
 • prezentacja dorobku klubów górskich uczestniczących w zlocie,
 • integracja i wymiana doświadczeń przedstawicieli klubów górskich.

Warunki uczestnictwa

 • w zlocie mogą brać udział członkowie i sympatycy klubów górskich PTTK, którzy zgłoszą swój udział przez wypełnienie i przesłanie Karty Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty w terminie do 12 kwietnia 2022 r. na adres mailowy: biuro@gniezno.pttk.pl,
 • liczba miejsc jest ograniczona (51 osób), o zakwalifikowaniu na Zlot decyduje kolejność zgłoszeń,
 • każdy z uczestników otrzyma powiadomienie o przyjęciu na Zlot (forma elektroniczna lub telefon), 
 • w przypadku rezygnacji po 1.05.2022 r. organizatorzy zwracają 50% wpłaty (uczestnik drogą pocztową otrzyma wyłącznie materiały krajoznawcze, koszulkę i znaczek zlotowy),
 • w przypadku nie zgłoszenia się na Zlot, wpłaty nie będą zwracane (uczestnik drogą pocztową otrzyma wyłącznie materiały krajoznawcze, koszulkę i znaczek zlotowy). 

Przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników zlotu.

Czas trwania zlotu i lokalizacja

Zlot odbędzie się w dniach 12-15 maja 2022 r. w Pensjonacie Maja w Nowym Sączu w pokojach 2 i 3 osobowych (dawnym Domu Turysty PTTK, ul. Nadbrzeżna 40). Dojazd we własnym zakresie.

KOSZT UCZESTNICTWA: 510 zł

Świadczenia dla uczestników Zlotu

 • trzy noclegi - 12/13, 13/14 i 14/15 maja,
 • trzy śniadania - 13, 14 i 15 maja,
 • trzy obiadokolacje - 12, 13 i 14 maja,
 • biesiada turystyczna i zabawa przy muzyce - 13 maja,
 • występ kapeli góralskiej - 14 maja,
 • ognisko z kiełbaskami i piwem - 14 maja,
 • transport na miejscu,
 • odznaka zlotowa, koszulka oraz okolicznościowa pieczątka,
 • prelekcja zaproszonego gościa,
 • materiały krajoznawcze,
 • opieka przodowników i przewodników,
 • możliwość weryfikacji książeczki GOT.

41. Ogólnopolski Zlot Klubów Górskich PTTK jest imprezą non-profit, nie ma charakteru komercyjnego, jest organizowany na zasadach samorealizacji zgodnie ze Statutem PTTK.

Ramowy Program Zlotu

1 dzień - 12 maja 2022 r. (czwartek)

12:00-17:45 przyjazd i zakwaterowanie uczestników zlotu,
18:00-18:45 obiadokolacja,
19:15-20:00 oficjalne powitanie i otwarcie zlotu, wystąpienia gości,
20:00-22:00 omówienie działalności Podkomisji Klubów Górskich, prezentacje klubów górskich uczestniczących w zlocie, wymiana doświadczeń, zajęcia integracyjne.

2 dzień - 13 maja 2022 r. (piątek)

07:15-08:00 śniadanie,
08:15-16:30 wycieczka piesza w góry,
17:30-18:15 obiadokolacja,
19:00 integracja.

3 dzień - 14 maja 2022 r. (sobota)

07:30-08:15 śniadanie,
08:30-16:00 autokarowa wycieczka krajoznawcza,
16:30-17:45 prelekcja zaproszonego gościa,
18:00-18:45 obiadokolacja,
19:00 występ kapeli góralskiej i ognisko; biesiada turystyczna i zabawa przy muzyce.

4 dzień - 15 maja 2022 r. (niedziela)

07:00-08:00 śniadanie,
08:30-09:00 wspólna pamiątkowa fotografia,
10:00 oficjalne zakończenie zlotu i wykwaterowanie.

Podczas zlotu zapraszamy na wernisaż i wystawę grafik Jana Szarana z Warszaw¬skiego Klubu Górskiego im. prof. Walerego Goetla zatytułowaną „Moje Bazgroły” w Pensjonacie Maja.

Proponowane trasy turystyczne

Piesza na Halę Łabowską (13 km; 640 m podejścia; 18 GOT; ok. 7,5–8 godz. z dojazdem, odpoczynkami i ew. posiłkiem w schronisku)

- przejazd autobusem z Nowego Sącza do Łomnicy-Zdrój (33 km, ok. 50 min),
- wejście niebieskim szlakiem do schroniska PTTK na Hali Łabowskiej (ok. 2,5 godz.),
- zejście żółtym szlakiem do Łomnicy-Zdrój (ok. 2 godz.),
- przejazd autobusem z Łomnicy-Zdrój do Nowego Sącza (30 km, ok. 45 min).

Krajoznawcza po Ziemi Sądeckiej DOLINA POPRADU 

- godz. 8,30 wyjazd z Nowego Sącza,
- zwiedzanie Starego Sącza: Rynek, klasztor sióstr klarysek, źródełko, ołtarz papieski z Muzeum 
z pamiątkami po pobycie Jana Pawła II na Ziemi Sądeckiej,
- przejazd malowniczą Doliną Popradu przez Piwniczną, Żegiestów do Muszyny,
- zwiedzanie Muszyny: ogrody do wyboru – sensoryczne, magiczne, biblijne, Rynek z ratuszem,
- cerkiew w Powroźniku – zabytek z listy UNESCO,
- zwiedzanie Krynicy: spacer deptakiem, degustacja wód mineralnych, Góra Parkowa (spacer do Polany Michasiowej i źródła Bocianówka), spacer pozostałą częścią Krynicy. Czas wolny na posiłek 
i zakup pamiątek),
- w drodze powrotnej do Nowego Sącza Dol. Kamienicy przejazd do Kamiannej – Centrum Polskiego Pszczelarstwa.

Uczestnictwo i przejście proponowanych tras nie jest obowiązkowe. Każda osoba biorąca udział w zlocie może indywidualnie realizować własne trasy w zależności od doświadczenia i możliwości, na własną odpowiedzialność, z obowiązkowym zgłoszeniem organizatorowi zlotu.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania trasy pieszej w przypadku trudnych warunków atmosferycznych.

Uprawnienia i obowiązki uczestników

 1. Uczestnicy z opłaconymi składkami PTTK za rok 2022 są ubezpieczeni na zasadach obowiązujących członków PTTK. Pozostali uczestnicy biorą udział w zlocie na własną odpowiedzialność i w związku z tym powinni ubezpieczyć się na czas dojazdu, powrotu i trwania zlotu we własnym zakresie.
 2. Uczestnicy zlotu są zobowiązani do przestrzegania:
  1. regulaminu Zlotu,
  2. zasad obowiązujących w Pensjonacie Maja,
  3. zasad poruszania się w parku krajobrazowym i ochrony przyrody,
  4. wzajemnego szacunku i norm etycznych,
  5. wskazówek i zaleceń organizatora zlotu.

Postanowienia końcowe

 • organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia na zlot osób w przypadku przybycia bez zgłoszenia i wpłaty w ustalonym terminie,
 • kierownictwo zlotu nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz szkody powstałe w okresie uczestnictwa w zlocie wobec jego uczestników i osób trzecich,
 • dodatkowe noclegi nie ujęte w wykazie świadczeń należy rezerwować indywidualnie,
 • w razie potrzeby prosimy o kontakt mailowy lub tel/sms z członkiem Komitetu Organizacyjnego Zlotu,
 • program zlotu może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatorów,
 • interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do Komitetu Organizacyjnego Zlotu.

Z turystycznym pozdrowieniem
Komitet Organizacyjny Zlotu