Jesteś tutaj

Bernarda Kowalska

Bernarda Kowalska

Śp. Bernarda Kowalska (Benia) ur. 27 IX 1958 roku w Gostyniu. Tam też kończy LO. Studiuje w Poznaniu na AR uzyskując tytuł mgr inż w zakresie technologii drewna. Podejmuje pracę w Gnieźnie w Zakładach Stolarki Budowlanej. Po kilku latach zatrudnia się jako nauczyciel zawodu w ZSZ nr 3 przy ul. Sienkiewicza.

Do PTTK wstępuje w r. 1978, a do Klubu 6 lat później. W 1987 roku jest członkiem zwyczajnym. Uzdolniona językowo (angielski i francuski) szlifuje ich opanowanie. Jest sprawną organizatorką ważnych dla Klubu wyjazdów krajoznawczych i górskich. M. in. w Alpy (92), do Grecji (94), Hiszpanii (96) i do niezapomnianej Skandynawii (98). W l. 1992 – 97 jest Skarbnikiem w o/PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej. Uzyskuje uprawnienia Przodownika TG (nr 6116) i zdaje egzamin przewodnicki na Szlak Piastowski i Wielkopolskę w r. 1997. Zawsze pełna humoru i życzliwości, szybko zyskuje sympatię i szacunek. Doceniane są też jej umiejętności zawodowe i organizacyjne. Taką ją też zapamiętamy.

Umiera nagle 8 XI 1998 roku i spoczywa na cmentarzu w rodzinnym Gostyniu.