Jesteś tutaj

Henryk Michalak

Henryk Michalak

W dniu 12 czerwca 2014 r. w wieku 76 lat zmarł nasz przyjaciel Henryk Michalak - były Prezes i Członek Honorowy Klubu. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 14 czerwca 2014r. na cmentarzu Św. Krzyża w Gnieźnie. W uroczystości pogrzebowej uczestniczyło wielu obecnych i byłych członków Klubu oraz przyjaciół zrzeszonych w Wielkopolskim Porozumieniu Klubów Górskich PTTK. Nad mogiłą pochylił się sztandar Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie.

* * *

„Ogniska już dogasa blask ...:”, śp. Henryk odszedł na wieczną wędrówkę, dotarł na najwyższy, Niebiański Szczyt. Jego ziemskie ognisko już dopaliło się.

Jednym z najtrudniejszych doświadczeń w naszym życiu jest śmierć bliskiej osoby. Zastanawiamy się z niedowierzaniem, dlaczego? W sercu pozostaje smutek, żal. Trudno uwierzyć, że nie spotkamy się z Nim na zebraniu klubowym, nie pójdziemy razem na wycieczkę w góry, nie spotkamy się na biesiadzie i nie posłuchamy Jego pełnych humoru opowieści i wspomnień z wypraw klubowych. Życia ludzkiego nie sposób powtórzyć, podobnie jak szlaku spadającej gwiazdy nad górami. Chodzimy w góry, by je poznać i przeżyć, ale nie ma pełnego przeżycia gór bez przyjaźni z ludźmi którzy nam towarzyszą. Jego dewizą była miłość do gór, ludzi i radość życia.

Heniu! „Przy innym ogniu, w inną noc do zobaczenia znów ...”! Cześć Twojej Pamięci!

* * *

Kolega Henryk Michalak urodził się 22 kwietnia 1938 r. w Poznaniu. Do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wstąpił w 1977 r. Od 1978r. członek Klubu Górskiego PTTK „Ornak” im. ks. Tadeusza Hanelta w Gnieźnie. W 1987r. zdobył blachę przodownika GOT, za zasługi dla turystyki górskiej w 2006r. został mianowany Honorowym Przodownikiem Turystyki Górskiej – PTTK. W okresie 37-letniej przynależności do PTTK pełnił w naszej organizacji wiele funkcji: w latach 1997-2009 był członkiem Sądu Koleżeńskiego i członkiem Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie. Od 1993 r. był członkiem Zarządu Klubu lub Rady Klubu, w latach 1997-2003 był Prezesem Klubu. Ponadto był Sekretarzem Wielkopolskiego Porozumienia Klubów Górskich PTTK.

Cechowała Go bezinteresowność, pracowitość i skromność.
Za pracę społeczną był odznaczony: Złotą Honorową Odznaką PTTK, Srebrną Honorową Odznaką PTTK, Odznaką „25 lat w PTTK”,
Medalem 55-lecia Komisji Turystyki Pieszej i Medalem Milenium Zjazdu Gnieźnieńskiego.