Jesteś tutaj

Józef Hetnał

Józef Hetnał

1904 -1979

Urodził się w 1904 roku w Huciskach koło Bielska Białej. Tam też kończy szkołę średnią. Studia na wydziale medycyny weterynaryjnej ukończył na Uniwersytecie imieniem Jana Kazimierza we Lwowie. Od 1932 roku do wybuchu wojny jest oficerem – lekarzem weterynarii Pułku Artylerii Lekkiej w Gnieźnie. Po Wojnie Obronnej przedostaje się na Węgry. Następnie służy w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie i bierze udział w bitwie o Monte Cassino. Po powrocie w 1949 roku do kraju i Gniezna, organizuje Państwową Lecznicę Zwierząt, kieruje nią siedem lat, później jest inspektorem weterynarii w Zakładach Mięsnych w Gnieźnie.

Od roku 1926 członek PTK. W latach 1958 -1967 był prezesem Oddziału PTTK w Gnieźnie, a później przewodniczył Sądowi Koleżeńskiemu w Oddziale. Jest współinicjatorem i wykonawcą pierwszych czterech pieszych szlaków po Ziemi Gnieźnieńskiej. Osobiście zakłada pierwsze stacje turystyczne w leśniczówce Piłka i Gołaźń, prowadzi obozy wędrowne organizowane przez Oddział. Współzałożyciel Klubu Górskiego „Ornak”.

Od 1960 roku przodownik turystyki pieszej. Był aktywnym przodownikiem, oprowadzał turystów z kraju i z zagranicy (posługiwał się czterema językami). Opracował kilkanaście artykułów prasowych dotyczących turystyki w regionie, jest między innymi autorem niepublikowanego przewodnika po Gnieźnie. Zawsze był człowiekiem uczynnym o szerokich horyzontach myślowych. Całe życie aktywny zawodowo i społecznie. Wyróżniany odznaczeniami państwowymi, wojskowymi i turystycznymi. Pozostanie w naszej pamięci jako jeden z pionierów gnieźnieńskiej turystyki. Zmarł w 1979 roku, pochowany we Wrocławiu.

(70 lat Zorganizowanej Turystyki na Ziemi Gnieźnieńskiej – 2003 T. Gajda.)