Jesteś tutaj

Kazimiera Helmin

Kazimiera Helmin

Ur. 25.04.1922 roku w Koronowie koło Bydgoszczy. Tam też ukończyła szkołę powszechną. Do 1939 r. uczęszczała do Miejskiego Gimnazjum w Bydgoszczy. W czasie okupacji wraz z Rodziną zostaje wysiedlona do Miejsca Piastowego koło Krosna. Pracowała tam w Kasie Stefczyka, jednocześnie kończąc na tajnych kompletach szkołę średnią. Po przyjeździe do Gniezna pracuje do 1950 r jako księgowa w Fabryce Walizek. W l. 1951 – 1979 pracuje do emerytury w Gnieźnieńskich Zakładach Graficznych jako zastępca głównego księgowego. Zostaje odznaczona medalem „500. lecia Drukarstwa w Polsce”, Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi i innymi odznaczeniami regionalnymi.

W 1950 r wstępuje do PTTK w latach 1958 – 67 pełni funkcję sekretarza Oddziału, uprawiając jednocześnie i organizując turystykę nizinną. Bierze czynny udział w znakowaniu pierwszych szlaków pieszych i w zagospodarowaniu stacji turystycznych. W l. 1970 – 1980 jest wiceprezesem Oddziału, a od 1981 do 2001 jest jego prezesem. Jej działalność charakteryzuje się stałą obecnością tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne dla turystyki. Bywa na zebraniach informacyjnych i założycielskich kół zakładowych i SKKT, jest współzałożycielem KG „Ornak”, w którym działała do roku 2005. Bardzo aktywnie pracuje w Oddziałowej KTP i w jej Referacie OTP. Od początku podnosi swoje kwalifikacje turystyczne: zdobywa uprawnienia przodownika TP (1963 r), organizatora turystyki (1965 r), Strażnika Ochrony Przyrody (1969 r), Społecznego Opiekuna Zabytków (9073 r), a od 1977 roku Instruktorem Krajoznawstwa.

Jest pomysłodawcą i realizatorem dorocznych rajdów „Śladami Starej Baśni”, a ostatnio Rajdu „Gniezno 2000”. Jest Przewodniczącą Kapituły Odznaki Krajoznawczej „Świętego Wojciecha”. Współdziała w organizacji w organizacji i realizacji wielu rajdów i przedsięwzięć Oddziału. W trudnych latach przeobrażeń ustrojowych stara się o nowe lokale na siedzibę Oddziału. W Roku Milenijnym współdziała w organizacji i realizacji prestiżowych dla regionu XXX Centralnego Zlotu Aktywu Krajoznawczego (wraz z o/PTTK Luboń) i przede wszystkim V Kongresu Krajoznawstwa Polskiego. Za swoją działalność w tym zakresie i całokształt działalności w PTTK zostaje Honorowym Członkiem PTTK (IX.2001 r) i otrzymuje wiele innych odznaczeń organizacyjnych. A są to m.in.: Złota Odznaka Opiekuna Zabytków, „100 lecia Turystyki w Polsce” i tytułem „Zasłużonego Działacza Turystyki”. Znana jest ze swego uporu w załatwianiu spraw Oddziału, a jako Koleżanka bardzo uczynna, sumienna i zawsze pełna optymizmu.

Ze względu na stan zdrowia po roku 2005, rezygnuje ze wszystkich funkcji w o/PTTK i KG „Ornak”. Ale przyjaciele z Klubu „Ornak” i lat wspólnej działalności w PTTK, nadal otaczają ją opieką i umożliwiają udział w życiu turystycznym Gniezna. W 2016 r. Roku Jubileuszowym 1050. lecia Chrztu Polski zostaje Jej wręczona odznaka ta Odznaka z nr 001 w dowód uznania dla życia prawie całkowicie poświęconego turystyce. Ostatnie chwile życia spędza na łonie Rodziny w Koronowie i tam dn. 20 VIII  2016 r. kończy swój pracowity żywot. Pochowana zostaje tamże na cmentarzu parafialnym 24 VIII 2016 r.

Cześć Jej pamięci!!!

Opracował: Tadeusz Gajda (o/PTTK Gniezno).