Jesteś tutaj

Program posiedzeń Zarządu w 2015 r.

Program posiedzeń Zarządu w 2015 r.

Styczeń  z Radą Klubu

 • zatwierdzenie protokołów,
 • przedstawienie podziału funkcji i obowiązków w Zarządzie KG,
 • informacje Rady Klubu,
 • przyjęcie programu posiedzeń Zarządu,
 • turystyka górska (wybór sekretarza WPKG PTTK),
 • sprawy członkowskie,
 • sprawy bieżące.

Marzec

 • spotkania klubowe,
 • turystyka piesza,
 • przygotowanie do sezonu górskiego,
 • lecie Klubu,
 • sprawy bieżące.

Maj

 • finanse i składki,
 • WPKG,
 • imprezy kulturalne,
 • prelekcje i szkolenia,
 • sprawy bieżące.

Wrzesień

 • turystyka piesza,
 • turystyka górska,
 • kronika,
 • sprawy bieżące.

Listopad  z Radą Przodownicką

 • sprawozdanie z działalności górskiej i ocena sezonu górskiego 2015 r.,
 • projekty obozów górskich na rok 2016,
 • przyjęcie nowych członków-uczestników,
 • lecie Klubu,
 • sprawy bieżące.

Grudzień  z Radą Klubu

 • skreślenia z listy członków i promocja na członków zwyczajnych,
 • złożenie rocznych sprawozdań i planów pracy za rok 2015 przez członków Zarządu,
 • uchwalenie projektu budżetu i planu pracy na rok 2016,
 • przygotowanie Walnego Zebrania Sprawozdawczego,
 • sprawy bieżące.