Jesteś tutaj

Program posiedzeń Zarządu w 2015 r.

Program posiedzeń Zarządu w 2015 r.

Styczeń  z Radą Klubu

  • zatwierdzenie protokołów,
  • przedstawienie podziału funkcji i obowiązków w Zarządzie KG,
  • informacje Rady Klubu,
  • przyjęcie programu posiedzeń Zarządu,
  • turystyka górska (wybór sekretarza WPKG PTTK),
  • sprawy członkowskie,
  • sprawy bieżące.

Marzec

  • spotkania klubowe,
  • turystyka piesza,
  • przygotowanie do sezonu górskiego,
  • lecie Klubu,
  • sprawy bieżące.

Maj

  • finanse i składki,
  • WPKG,
  • imprezy kulturalne,
  • prelekcje i szkolenia,
  • sprawy bieżące.

Wrzesień

  • turystyka piesza,
  • turystyka górska,
  • kronika,
  • sprawy bieżące.

Listopad  z Radą Przodownicką

  • sprawozdanie z działalności górskiej i ocena sezonu górskiego 2015 r.,
  • projekty obozów górskich na rok 2016,
  • przyjęcie nowych członków-uczestników,
  • lecie Klubu,
  • sprawy bieżące.

Grudzień  z Radą Klubu

  • skreślenia z listy członków i promocja na członków zwyczajnych,
  • złożenie rocznych sprawozdań i planów pracy za rok 2015 przez członków Zarządu,
  • uchwalenie projektu budżetu i planu pracy na rok 2016,
  • przygotowanie Walnego Zebrania Sprawozdawczego,
  • sprawy bieżące.