Jesteś tutaj

śp. Olga Pawlak

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła nasza klubowa koleżanka Olga Pawlak, Przodownik Turystyki Górskiej. Pogrzeb odbędzie się w sobotę 17 sierpnia o godz. 11:30 na Cmentarzu św Piotra i Pawła w Gnieźnie.

Bratu i najbliższej rodzinie składamy szczere kondolencje.

Koleżanki i Koledzy z Klubu Górskiego Ornak

Zobacz też: Wspomnienie o Oldze Pawlak

Powiązane osoby: