Jesteś tutaj

I Jesienna Wędrówka „Pamięci Kazimiery Helmin”

2017
Październik
21
sobota
Data:
sobota, Październik 21, 2017 - 00:00
Organizatorzy:

Celem rajdu jest:
upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa
oraz
zapoznanie uczestników z walorami krajoznawczo-turystycznymi
Powiatu Gnieźnieńskiego.

Rajd poświęcony jest pamięci

Kazimiery Helmin 

Członka Honorowego PTTK

Organizatorami Rajdu są:

 • PTTK Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej, 
 • Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. Tadeusza Hanelta,
 • Klub Turystyki Rowerowej PTTK „Genesis”.

Komitet Organizacyjny Rajdu

Komandor rajdu: Krystian Grajczak
Z-ca komandora Tadeusz Gajda
Sekretariat rajdu: Maria Gajda 

Regulamin

 1. Trasy rajdowe piesze:
  Gniezno – Wierzbiczany – Jankowo Dolne (11 km)
  Start: Gniezno – ul. Staszica (przed SP nr 9) - godz. 8.30
  Kierownik trasy: Stefania Kurek, Bożena Zdrojewska

  Trzemeszno – Wymysłowo – Jankowo Dolne (13 km)
  Wyjazd: Gniezno PKP – godz. 8.38
  Start: Trzemeszno PKP - godz. 8.50 
  Kierownik trasy: Ewa Bosacka, Maria Kaźmierska.

 2. Trasa rajdowa rowerowa:
  Gniezno - Gębarzewo – Żydowo – Niechanowo – Kędzierzyn – Szczytniki Duch. - Wierzbiczany – Jankowo Dln. – Gniezno (42 km)
  Start : Gniezno ul. ks. Ludwiczaka (TCL) - godz. 9.00
  Kierownik trasy: Katarzyna Drygała, Iwona Dziel.

  Dopuszcza się przebycie tras dowolnych, pod warunkiem zgłoszenia drużyny z opiekunem. Organizatorzy nie obsługują tych tras. 
   

 3. Warunki uczestnictwa: w rajdzie mogą brać udział drużyny 5–10 osobowe oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wraz z opiekunem – osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 4. Wyposażenie: uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Drużyna powinna posiadać apteczkę.
 5. Opłata od osoby wynosi 8,00 zł, członkowie PTTK 7,00 zł. Powrót do Gniezna autokarami – opłata wynosi 4,00 zł. Opłatę można wpłacać przelewem na konto BGŻ S.A. 69 2030 0045 1110 0000 0403 9980 z dopiskiem „opłata za rajd” lub w Biurze PTTK ul. Kościuszki 7 w środy od godz. 16.00 – 17.30, ewentualnie na mecie rajdu.
  Termin zgłoszeń do dnia 19 października 2017 roku do godziny 12.00. Zgłoszenia przyjmowane są tylko telefonicznie. Telefon kontaktowy 662 501 060.
 6. Uprawnienia uczestników: w ramach opłaty uczestnicy otrzymują znaczek rajdowy, punkty do OTP i KOT, posiłek na mecie, pieczątkę okolicznościową, prawo do udziału w konkursie z wiadomości o „Różnych porach roku szczególnie o jesieni”. 
 7. Meta rajdu zlokalizowana będzie na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Jankowie Dolnym i czynna w godz. 11.00 - 12.30.
 8. Postanowienia końcowe: rajd odbędzie się bez względu na pogodę. 

Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy