Jesteś tutaj

Walne Zebranie Sprawozdawcze

2018
Styczeń
02
wtorek
Data:
wtorek, Styczeń 2, 2018 - 17:15
Miejsce:
Gniezno, Budowlanych 2
Organizatorzy:

Tegoroczne Walne Zebranie zgromadziło 53% członków Klubu. Prowadziła je Przewodnicząca Rady Klubu kol. Maria Gajda. Ona też podsu-mowała działalność Klubową w roku 2017. W imieniu Rady wnioskowała o udzielenie Zarządowi absolutorium, co też nastąpiło. Wcześniej Prezes Klubu kol. Krystian Grajczak złożył sprawozdanie z działalności programowej i finansowej. Poruszone zostały też m. in. sprawy turystyki górskiej i nizinnej, działalność kulturalna i inne aspekty działania Zarządu.

W 2017 roku zrealizowano 15 obozów górskich (3 zagraniczne) oraz 25 wycieczek nizinnych i wyjazdów krajoznawczych. Przybyło nam dwóch nowych przodowników – w zakresie TP i TG, a trzy osoby w TP zdały egzaminy na nowe regiony.

Nagroda Prezesa Klubu w TP przyznana kol. Bogusi, a w TG kol. Jurkowi. Cieszy fakt zdobycia sześciu szczytów powyżej 2.500 m i to w dalekiej Japonii. Klubowicze zdobyli na 6 GOT i 16 OTP. Cieszy fakt że nadal w Klubie kontynuuje się wieloletnie już wyjazdy i obozy. Odbyły się też interesujące prelekcje na temat Madery, Himalajów, Japonii i Madagaskaru.

Rok 2017 w działalności klubowej należy więc uważać za udany.

Tadeusz Gajda