Jesteś tutaj

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

2022
Czerwiec
07
wtorek
Data:
wtorek, Czerwiec 7, 2022 - 17:00
Miejsce:
eSTeDe, Roosvelta 42, Gniezno
Organizatorzy:

Dnia 7 czerwca 2022 r. w eSTeDe, ul. Roosevelta 42 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Górskiego PTTK „Ornak” im. ks. T. Hanelta w Gnieźnie.

Pierwszy termin Walnego Zebrania godz. 17.00.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, Walne Zebranie odbędzie się w terminie drugim (bez względu na ilość przybyłych Członków).

Drugi termin Walnego Zebrania godz. 17.30.

Porządek Obrad

 1. Otwarcie obrad. Odśpiewanie Hymnu Klubowego.
 2. Wybór Komisji Mandatowej i stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Klubu.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Klubu: Przewodniczącego i Protokolanta.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wyborczej.
 6. Wręczenie odznaczeń i nagród.
 7. Sprawozdanie ustępujących władz: Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 10. Podjęcie uchwały o absolutorium dla ustępującego Zarządu Klubu.
 11. Przypomnienie Zasad Ordynacji Wyborczej.
 12. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Klubu i na delegatów na Walny Zjazd Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie.
 13. Odczytanie list wyborczych kandydatów do Zarządu Klubu i delegatów na Zjazd Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie.
 14. Wybory do Zarządu i delegatów na Zjazd Oddziału PTTK.
 15. Dyskusja – c.d.
 16. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu Klubu i na delegatów na Zjazd Oddziału PTTK.
 17. Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej Klubu.
 18. Odczytanie listy wyborczej kandydatów do Komisji Rewizyjnej Klubu.
 19. Wybory do Komisji Rewizyjnej.
 20. Dyskusja – c.d.
 21. Ogłoszenie wyników wyborów do Komisji Rewizyjnej Klubu.
 22. Wybory na stanowiska w Zarządzie Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu.
 23. Dyskusja – c.d.
 24. Odczytanie protokołów z ukonstytuowania się władz Klubu.
 25. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Klubu.