Jesteś tutaj

III Jesienna Wędrówka „Pamięci Kazimiery Helmin”

2019
Październik
19
sobota
Data:
sobota, Październik 19, 2019 - 00:00
Miejsce:
Koronowo
Organizatorzy:

Celem rajdu jest:

 • upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa

oraz

 • zapoznanie uczestników z walorami krajoznawczo-turystycznymi Doliny Brdy.

Rajd poświęcony jest pamięci Kazimiery Helmin, Członka Honorowego PTTK

Organizatorami Rajdu są

 

 • PTTK Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej,
 • Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. Tadeusza Hanelta.

Komitet organizacyjny Rajdu

 • Komandor rajdu: Krystian Grajczak
 • Z-ca komandora Ewa Bosacka
 • Sekretariat rajdu: Maria Gajda

Regulamin

 

 1. Trasa autokarowa:
  Gniezno – Koronowo – Gniezno
  Wyjazd: parking Piotr i Paweł ul. Barciszewskiego godz. 8.00
  Planowany powrót do Gniezna ok. godz. 16.00.
 2. Warunki uczestnictwa: uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wraz z opiekunem – osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 3. Wyposażenie: uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Drużyna powinna posiadać apteczkę.
 4. Zgłoszenia należy wysłać na adres: biuro@gniezno.pttk.pl
  Opłata za rajd wynosi 35,00 zł od osoby. Opłatę można wpłacać dnia 16.10.2019 r. w Biurze PTTK ul. Kościuszki 7 w godz. 16.00-17.30 lub przelewem na konto BGŻ S.A. 69 2030 0045 1110 0000 0403 9980 z dopiskiem „opłata za rajd”. Ilość miejsc ograniczona.
  O zapisie decyduje kolejność zgłoszenia i pełna wpłata. Termin zgłoszeń do 16.10.2019 r. do godz. 17.30. Kontakt 662 501 060.
 5. Wyżywienie we własnym zakresie.
 6. Program:
  • zapalenie zniczy i złożenie kwiatów na grobie śp. Kazimiery Helmin
  • zwiedzanie Koronowa: m.in. zespół pocysterski, Diabelski Młyn, Rynek, synagoga i kirkut. Trasa 6 km.
 7. Uprawnienia uczestników:
  • znaczek rajdowy
  • opieka przewodnicka podczas zwiedzania Koronowa
  • punkty do OTP
 8. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy

Klauzula informacyjna III Jesiennej Wędrówki  „Pamięci Kazimiery Helmin”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników podanych w karcie zgłoszenia jest Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie zwany dalej "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 62-200 Gniezno, ul. Tadeusza Kościuszki 7, adres e-mail: biuro@gniezno.pttk.pl
 2. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest podpisanie karty zgłoszenia III Jesiennej Wędrówki  „Pamięci Kazimiery Helmin”.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją III Jesiennej Wędrówki  „Pamięci Kazimiery Helmin” oraz do podjęcia niezbędnych działań przed realizacją rajdu oraz po, w tym:  udostępnienie zdjęć na stronie internetowej oraz fanpage Oddziału, a także na łamach prasy lokalnej oraz w wydawnictwach Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że podjęcie działań przed realizacją rajdu nie będzie możliwe.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.